Gå til indhold

Hvem kan stemme, hvornår og hvordan?

Hvem kan stemme?

For at du kan stemme til en folkeafstemning, skal du have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at du skal:

  • være dansk statsborger,

  • være fyldt 18 år,

  • bo fast i Danmark,

  • ikke være under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du er dansker og bor i udlandet, skal du søge om at blive optaget på valglisten til folketingsvalg. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er blevet optaget på listen. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Hvordan får jeg et valgkort?

Du modtager et valgkort med posten fra den kommune, som du bor i. Hvis du bor i udlandet, modtager du ikke et valgkort.

Hvorfor har jeg ikke fået et valgkort?

Alle vælgere på valglisten modtager et valgkort med posten fra deres kommune – undtagen hvis de bor i udlandet eller ikke har en fast bopæl.

Du kan kontakte din kommune, hvis du ikke har modtaget dit valgkort 5 dage før afstemningen.

Du kan godt stemme uden et valgkort. Så skal du medbringe gyldig legitimation til afstemningen – f.eks. dit kørekort, pas eller sundhedskort. Kontakt din kommune for at få at vide, hvor du skal stemme.

Jeg er flyttet - hvad gør jeg?

Det kommer an på, hvornår du er flyttet, og hvor du er flyttet hen.

Hvis du flytter inden for samme kommune kort tid før afstemningsdagen, skal du anmelde din flytning til kommunen senest den 17. maj 2022 (15 dage før afstemningsdagen) for at kunne stemme på det nye afstemningssted. Ellers skal du stemme på det gamle sted.

Hvis du flytter fra én kommune til en anden kort tid før afstemningsdagen, kan du risikere at skulle afgive din stemme i din gamle kommune. For at stemme i din nye kommune skal du anmelde din flytning til kommunen senest den 17. maj 2022 (15 dage før afstemningsdagen).

Desuden har du altid mulighed for at brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark. Hvis du er flyttet til Danmark fra udlandet kort tid før afstemningsdagen, er det vigtigt, at du hurtigt får meldt din flytning til den kommune, som du flytter til. Du kan kun stemme, hvis du har meldt flytningen senest den 25. maj 2022 (7 dage før afstemningsdagen). Hvis du er optaget på valglisten, mens du boede i udlandet, kan du dog stemme uanset flyttetidspunktet.

Hvor skal jeg stemme?

Det står på dit valgkort, hvor du skal stemme. Hvis du ikke har fået et valgkort eller ikke kan finde det, så kontakt din kommune for at få at vide, hvor du skal stemme. Mange kommuner har oplysninger om valgsteder på deres hjemmeside.

Hvornår skal jeg stemme?

Du kan stemme den 1. juni 2022 fra kl. 8.00 til kl. 20.00. På visse småøer kan kommunen dog bestemme, at valgstederne først åbner kl. 9.00. Valgstederne lukker først, når der ikke er flere i kø til at stemme.

""
Foto: Bax Lindhardt Ritzau Scanpix 

Kan jeg brevstemme?

Ja, du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark fra den 20. april 2022. Hvis du er i udlandet, kan du brevstemme på de danske ambassader eller konsulater eller hos en såkaldt stemmemodtager, der er udpeget af indenrigs- og boligministeren.

Husk gyldig legitimation – f.eks. dit kørekort, pas eller sundhedskort, hvis du vil brevstemme.

Hvor kan jeg brevstemme?

På den enkelte kommunes hjemmeside kan du læse, hvor og hvornår du kan brevstemme. Det er typisk på kommunens borgerservicecentre eller på biblioteker og lignende.

Hvis du ikke kan møde op på afstemningsstedet den 1. juni 2022 på grund af sygdom eller manglende førlighed, kan du søge om at brevstemme hjemme hos dig selv. Du skal sende ansøgningen til den kommune, som du bor i. Du kan også ansøge ved at ringe til kommunen. Du kan tidligst søge den 4. maj 2022. Sidste frist for at søge er den 20. maj 2022 kl. 18, medmindre kommunen sætter en senere frist.

Hvis du f.eks. er indlagt på sygehuset, bor på et plejehjem eller i visse andre boliger og boformer, har du mulighed for at brevstemme dér inden for de sidste 3 uger før afstemningsdagen, dvs. fra den 11. maj 2022. Indsatte i fængsler m.v. har mulighed for at brevstemme i institutionen.

Hvornår kan jeg brevstemme?

I Danmark kan du brevstemme i kommunerne fra den 20. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022. Find de konkrete åbningstider på kommunens hjemmeside.

I udlandet kan du allerede nu brevstemme. I udlandet er der ikke nogen sidste frist for at brevstemme – men du skal brevstemme i så god tid, at din stemme kan nå at blive sendt hjem og modtaget i kommunen, før afstemningen begynder den 1. juni 2022 kl. 8.00.

Kan jeg stemme på et andet afstemningssted?

Du skal stemme på det afstemningssted, som står på dit valgkort.

Du kan dog søge om at stemme på et andet afstemningssted i din kommune, hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, så du ikke er i stand til at stemme på det sted, der står på dit valgkort.

Du skal sende ansøgningen til din kommune tidligst den 4. maj 2022 og senest den 24. maj 2022 kl. 12.00. Kommunen kan også hjælpe dig med at finde de afstemningssteder, der er mest tilgængelige for personer med et handicap eller nedsat førlighed, eller hvor der er særlige hjælpemidler til rådighed.

Husk, at du også kan vælge at brevstemme.

Jeg bor i udlandet - hvad gør jeg?

Så skal du søge om at blive optaget på valglisten. Din stemme vil kun blive talt med, hvis du er optaget på valglisten. Det er kun personer, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan optages på valglisten, mens de bor i udlandet.

Du søger ved at udfylde et særligt ansøgningsskema, som du sender til den kommune i Danmark, som du senest har boet i. Du finder ansøgningsskemaet her. Du kan også søge elektronisk via borger.dk.