Gå til indhold

Hvordan fik Danmark sit forsvarsforbehold?

Det første skridt til forsvarsforbeholdet blev taget i 1992, efter at et flertal af danskerne havde stemt nej til, at Danmark skulle tiltræde Maastricht-traktaten. Det var den traktat, der udvidede Det Europæiske Fællesskab (EF) til det bredere politiske samarbejde i Den Europæiske Union (EU). Maastricht-traktaten tilføjede blandt andet en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, euro-samarbejdet og samarbejdet om retlige og indre anliggender. Traktaten fik navn efter byen Maastricht, hvor den blev underskrevet, og med den blev EF til EU.

Nej til Maastricht-traktaten

Før den nye traktat kunne træde i kraft, skulle befolkningerne i flere lande stemme om den ved folkeafstemninger. Det gjaldt også Danmark, og her stemte et flertal (50,7 pct.) nej til aftalen. Når bare ét land sagde nej, kunne Maastricht-traktaten ikke træde i kraft for de andre lande. Som reaktion på det danske nej ved folkeafstemningen gik syv partier i Folketinget sammen om at finde en løsning, så Danmark alligevel kunne tiltræde Maastricht-traktaten. Partierne var Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. De blev enige om ’det nationale kompromis’. Det var den aftale, som blev inspiration for Edinburgh-aftalen, der betød, at Danmark fik fire undtagelser fra indholdet i Maastricht-traktaten. De såkaldte forbehold.

Ja til Maastricht-traktaten med forbehold

Den danske aftale blev forhandlet på plads med de andre EU-lande på et møde i Edinburgh og fik derfor navnet Edinburgh-aftalen. Danmark blev undtaget for den fælles mønt (euroen), forsvarssamarbejdet, den overstatslige retspolitik og unionsborgerskabet.

Forbeholdene kan kun ændres eller afskaffes, hvis et flertal af danskerne beslutter det

Den 18. maj 1993 gik danskerne igen til folkeafstemning om Maastricht-traktaten - nu med undtagelserne fra Edinburgh-aftalen oveni. Et flertal af vælgerne (56,7 pct.) stemte denne gang ja, og Maastricht-traktaten trådte i kraft den 1. november 1993.

Forbehold skal prøves ved folkeafstemning

Da partierne blev enige om det nationale kompromis om de fire forbehold i 1992, aftalte de samtidig, at forbeholdene kun kunne ændres eller afskaffes, hvis et flertal af danskerne beslutter det ved en folkeafstemning. I 2000 stemte danskerne om euroen, i 2015 stemte vi om retsforbeholdet, og den 1. juni 2022 skal vi igen stemme. Nu handler det om forsvarsforbeholdet.

 

Danske EU folkeafstemninger

Når danskerne går til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni i år, er det niende gang, vi holder folkeafstemning om EU. De tidligere afstemninger har været om EF-medlemskab i 1972 (ja), om Det indre marked i 1986 (ja), om Maastrich-traktaten i 1992 (nej), om Edingburgh-aftalen i 1993 (ja), om Amsterdam-traktaten i 1998 (ja), om afskaffelse af Euro-forbeholdet i 2000 (nej), om Den europæiske patentdomstol i 2014 (ja) og om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i 2015 (nej).