Gå til indhold

Hvor foregår EU´s militære operationer og missioner?

EUTM Mali: Træningsmission i Mali

Missionsstart 18. maj 2020.

Nuværende mandat udløber 18. maj 2024.

EU-lande der bidrager: Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Finland, Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Slovakiet

Lande uden for EU der bidrager: Georgien, Moldova, Montenegro 

Lande uden for EU accepteret som bidragsydere, som ikke bidrager pt.: Serbien, Schweiz

EUTM RCA: Træningsmission i Den Centralafrikanske Republik

Missionsstart 16. juli 2016.

Nuværende mandat udløber 19. september 2022.

EU-lande der bidrager: Belgien, Spanien, Frankrig, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovakiet  

Lande uden for EU der bidrager: Bosnien-Hercegovina, Georgien, Serbien, Nordmakedonien 

Brasilien bidrager efter bilateral aftale med Portugal

EUTM Moz: Træningsmission i Mozambique

Beslutning om lancering: 15. oktober 2021.

Varighed for mandat: 2 år, anført til juli 2023.

EU-lande der bidrager: Østrig, Belgien, Estland, Grækenland, Spanien, Finland, Frankrig, Italien, Litauen, Portugal, Rumænien 

Lande uden for EU der bidrager: Serbien,  Nordmakedonien, Brasilien

 

EUTM-S: Træningsmission i Somalia

Startdato: 7. april 2010.

Nuværende mandat udløber 31. december 2022.

EU-lande der bidrager: Grækenland, Spanien, Finland, Italien, Portugal, Rumænien, Sverige 

Lande uden for EU der bidrager: Serbien

 

EUFOR – ALTHEA: Fredsbevarende mission i Bosnien-Hercegovina

Missionsstart: 2. december 2004.

Nuværende mandat udløber 3. november 2022.

EU-lande der bidrager: Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet 

Lande uden for EU der bidrager: Albanien, Schweiz, Chile, Nordmakedonien, Tyrkiet

EUNAVFOR MED IRINI: Flådemission der bidrager til gennemførelsen af FN's våbenembargo mod Libyen

Missionsstart: 31. marts 2020.

Mandat udløber 31. marts 2023.

EU-lande der deltager: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Nederlandene, Portugal, Polen, Rumænien, Sverige, Slovenien, Slovakiet, Kroatien, Cypern 

Lande uden for EU der deltager: Australien

EUNAVFOR Operation ATALANTA: Antipiraterimission langs Somalias kyst

Missionsstart: 8. december 2008.

Mandat udløber 31. december 2022.

EU-lande der bidrager: Belgien, Bulgarien, Tyskland, Cypern, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Litauen, Malta, Nederlandene, Portugal, Polen, Rumænien, Sverige 

Lande uden for EU der bidrager:  Montenegro, Serbien, Sydkorea, Colombia