Gå til indhold

Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Her kan du finde information om, hvad vi skal stemme om, hvordan du stemmer og Folketingets partiers holdninger til forsvarsforbeholdet.

Play video
Den 1. juni skal danskerne stemme om forsvarsforbeholdet. Det har et flertal af Folketingets partier bestemt. Spørgsmålet er, om vi skal sige ja eller nej til at deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar. Men hvad betyder forsvarsforbeholdet egentlig for Danmark?
Sæt kryds

Hvis vi stemmer ja?

Hvis Danmark stemmer ja og afskaffer forsvarsforbeholdet, betyder det, at vi kan være fuldt med i EU’s fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Danmark vil være med til at drøfte og beslutte om, hvor og hvornår EU skal indsætte militære missioner – for eksempel for at bidrage til at skabe stabilitet i konfliktområder med betydning for EU’s sikkerhed. Vi vil altid selv kunne vælge, om Danmark vil deltage – og hvor mange soldater og eksperter eller militært udstyr, som vi vil stille til rådighed for den pågældende mission. Danmark vil også kunne deltage i samarbejde om fælles udvikling og indkøb af militær teknologi og materiel.

Sæt kryds

Hvis vi stemmer nej?

Hvis Danmark stemmer nej, består forsvarsforbeholdet, og Danmark vil fortsat ikke kunne deltage fuldt ud i EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Danske myndigheder kan så ikke deltage i de fælles EU-initiativer inden for forsvarssamarbejdet. For eksempel kan vi ikke være med til at beslutte, om EU skal sende en militær mission til et konfliktområde, og vi kan ikke bidrage til dem. Danmark vil fortsat kunne deltage i EU’s civile missioner.